ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Μία συλλογική προσπάθεια των κατοίκων της Φολεγάνδρου, του ∆ήµου και του ∆ικτύου Αειφόρων Νήσων (∆ΑΦΝΗ) έχει µόλις ξεκινήσει! Στόχος να χρηµατοδοτηθούν δύο αναγκαία και πολύ θετικά έργα για το νησί, τα οποία θα έχουν πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, τον πολιτισµό και την τοπική οικονοµία.

Η Φολέγανδρος είναι ένας τόπος ιδανικός για περπάτηµα! Τα µονοπάτια αναπτύσσονται ανάµεσα στις ξερολιθιές, περνούν από αλώνια, εγκαταλελειµµένες θηµωνιές, λεµονόσπιτα και διασχίζουν όλο το νησί, χαρίζοντας ένα µοναδικό πεζοπορικό δίκτυο.

Μέσω της διαδικασίας crowdfunding («χρηµατοδότηση από το πλήθος» ή αλλιώς «διαδικτυακή µικροχρηµατοδότηση») η εκστρατεία στοχεύει στην οργάνωση και ανάδειξη του πεζοπορικού δικτύου του νησιού καθώς και στην κατασκευή ασφαλούς πεζόδροµου που θα ενώνει το λιµάνι µε τη Χώρα της Φολεγάνδρου. Η οργάνωση και η ανάδειξή του πεζοπορικού δικτύου θα ενισχύσει την ανάπτυξη ειδικών και ήπιων µορφών τουρισµού, προστατεύοντας έτσι το φυσικό περιβάλλον, τις παραδόσεις και την πολιτισµική κληρονοµιά της Φολεγάνδρου.

Παράλληλα, η κατασκευή του πεζόδροµου που θα ενώνει τον Καραβοστάση µε τη Χώρα θα διαµορφώσει µια ασφαλή ζώνη µετακίνησης των πεζών δίπλα στη σηµερινή οδό, µε προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση Ατόµων Μειωµένης Κινητικότητας.

Με τις παρεµβάσεις αυτές, κάτοικοι και επισκέπτες της Φολεγάνδρου θα έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν, να περιηγηθούν και να ανακαλύψουν το νησί σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Και η προσπάθεια δε σταµατά εκεί! Η Φολέγανδρος γίνεται σηµείο αναφοράς. Στόχος µας τα ελληνικά νησιά να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν την ταυτότητα, τη φυσική κληρονοµιά, την τοπική γαστρονοµία, τις παραδόσεις και τον σύγχρονο πολιτισµό τους και έτσι να δηµιουργήσουν συνθήκες βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης και ευηµερίας.

Η καµπάνια “Folegandros Routes: a step for culture & nature”  αποτελεί τόσο για τη Φολέγανδρο όσο και για τον ευρύτερο νησιωτικό χώρο ένα καινοτόµο εγχείρηµα έρευνας και δράσης µε βασικές αρχές την ενεργό συµµετοχή των πολιτών, το σεβασµό στο φυσικό τοπίο και την ανάδειξη ειδικών µορφών τουρισµού.  Ζητάµε την υποστήριξή σας!

Ο στόχος

Για να μπορέσουμε να κάνουμε τον στόχο μας πραγματικότητα και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Φολεγάνδρου, χρειαζόμαστε την υποστήριξή σου!
Για την πλήρη υλοποίηση των προτεινόμενων έργων, εκτός της μικρο-χρηματοδότησης (crowdfunding), θα υποβληθούν προτάσεις χρηματοδότησης σε Περιφερειακά, Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Ο οικονομικός στόχος της παρούσας προσπάθειας ανέρχεται στις 100.000€ και επαρκεί για να εκπονηθούν οι μελέτες όλων των έργων και η υλοποίηση όσων κατασκευαστικών έργων απαιτούνται για την ανάδειξη, σήμανση και καθαρισμό των μονοπατιών του νησιού.
Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου εντός του 2017, θα εκπονηθούν όσες μελέτες απαιτούνται για την μελλοντική άντληση χρηματοδοτήσεων από άλλες πηγές.

Τί σημαίνει όμως «crowdfunding»;

Η «χρηματοδότηση από το πλήθος» ή αλλιώς «διαδικτυακή χρηματοδότηση» είναι μία παλιά ιδέα, που εν μέρει βασίζεται σε σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα, όμως στην ουσία και ειδικά στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η συλλογή χρημάτων από Συλλόγους & Αδελφότητες χωριών για κοινοτικά έργα,  ή από μαθητές για την κάλυψη των εκδρομών τους, έρανοι για χρόνιες ασθένειες, ακόμη και το παγκάρι της εκκλησίας για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το «μοντέλο» αυτό λοιπόν εξελίχθηκε και από το 1997 πέρασε και στο διαδίκτυο, ενώ από το 2008 έχουν δημιουργηθεί πολύ γνωστές ψηφιακές πλατφόρμες χρηματοδότησης.

Το Crowdfunding εμπεριέχει τη λογική της ανταπόδοσης. Συνεισφέροντας λοιπόν με ένα μικρό ποσό στην προσπάθειά μας, μπορείς να αποκτήσεις κάποια από τα αποκλειστικά δώρα που σχεδιάσαμε ειδικά για αυτή την προσπάθεια!

Διοργάνωση